02.12.2022 09:39
en
ru
cn

Airco D.H.2

Tour:

Nickname FT Sorties Score AK GK RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
1 JG1_vonRanke 0:08 1 3 1 0 0 0.7 1 1 1 7.2 10.4% 0%
2 JG1_Vonrd_J10 0:07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8% 0%
Opponent Airco D.H.2 ‑ won Airco D.H.2 ‑ lost WL
Fokker E.III 1 0 1